Tag Archives: Nesfaco tổ chức đào tạo chuyên môn cho nhân viên

CÔNG TY DƯỢC PHẨM NESFACO TỔ CHỨC ĐÀO TẠO CHUYÊN MÔN CHO NHÂN VIÊN

Nesfaco tổ chức đào tạo chuyên môn cho nhân viên

Nesfaco tổ chức đào tạo chuyên môn cho nhân viên Chào bạn, Ngày 14/4 vừa qua, NESFACO đã tổ chức một hoạt động hết sức thiết thực đó là tổ chức đào tạo về sản phẩm mới cho toàn thể nhân viên, đặc biệt là đội ngũ chuyên viên tư vấn và nhân viên kinh […]

Call Now Button