Tag Archives: Dược phẩm Nesfaco tham gia hội thảo

DƯỢC PHẨM NESFACO THAM GIA HỘI THẢO LÀM THẾ NÀO TRỞ THÀNH NHÀ CUNG ỨNG CHO CÁC DOANH NGHIỆP FDI NƯỚC NGOÀI (USAID)

Dược phẩm Nesfaco tham gia hội thảo “Làm thế nào để trở thành

Dược phẩm Nesfaco tham gia hội thảo “Làm thế nào để trở thành nhà cung ứng cho các doanh nghiệp FDI” Chào bạn, Diễn ra vào thứ ba, ngày 4 tháng 6 năm 2019 tại Khách sạn Rex, 141 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, hội thảo “Làm thế nào để trở thành […]

Call Now Button